6ՀՄԲՀ Խորհրդատուների խորհուրդ

Արմեն Չարչյան,

Հայաստան

Խորհրդի նախագահ

Վիկեն Սեպիլյան

ԱՄՆ

Ջերրի Մանուկյան

ԱՄՆ

Բագրատ Ալեքյան

ՌԴ

Նանի Օսկանյան

Հայաստան

Ելենա Սագայան

ԱՄՆ

Երվանդ Հակոբյան

Հայաստան

Աղունիք Զաքարյան

Հայաստան

Րաֆի Ավիտսյան

ԱՄՆ

Արմեն Մխիթարյան

Հայաստան

Ջոն Բիլեզիկյան

ԱՄՆ

Գայանե Մելիքյան

Քաթար

Սեդա Բոգոսյան

Անգլիա

Արմինե Բաբիկյան

ԱՄՆ

Գայանե Հովհաննիսյան

Հայաստան